D.E.P MAESTRO….JUAN MANUEL MOLINA MILLÁ

JUAN MANUEL

Avui és un dia trist per a la família de la SFUMA, avui ens ha deixat el nostre Company, Amic, Músic i Mestre D. Juan Manuel Molina Millá….. Va recórrer tota Espanya portant el nom del nostre poble, tan volgut per ell i de la nostra Agrupació en particular per bandera…ens va fer plorar, ens va fer riure, ens va fer aprendre, ens va fer sentir amb la seva música i sobretot el que vam fer va ser fer MÚSICA amb ell. La teva Música serà sempre eterna i el teu nom sempre estarà lligat a la nostra petita història, la història de la SFUMA, de la teva benvolguda “Música Vella”….D.E.P MESTRE.

Hoy es un día triste para la familia de la SFUMA, hoy nos ha dejado nuestro Compañero, Amigo, Músico y Maestro D. Juan Manuel Molina Millá….. Recorrió toda España llevando el nombre de nuestro pueblo, tan querido por él y de nuestra Agrupación en particular por bandera…nos hizo llorar, nos hizo reir, nos hizo aprender, nos hizo sentir con su música y sobre todo lo que hicimos fue hacer MÚSICA con él. Tu Música será siempre eterna y tu nombre siempre estará ligado a nuestra pequeña historia, la historia de la SFUMA, de tu querida “Música Vella”….D.E.P MESTRE.